True

Forespørg kemikalietest

Hvis du ikke fandt det kemikalie, kemikalieblanding eller et anbefalet produkt til disse, så tøv ikke med at kontakte os.


I samarbejde med dig som kunde, os og producenten, foretager vi ofte direkte forespørgsler på at få testet f.eks. en handske til et specifikt kemikalie eller blanding.

Index oversigt

God beskyttelse Medium beskyttelse Stænkbeskyttelse
Ikke anbefalet
Level 6: > 480 Level 4: 120-240 Level 2: 30-60 Level 0: < 10
Level 5: 240-480 Level 3: 60-120 Level 1: 10-30 A & B

Kemikalie information

Der findes flere tusinde kemikalier og kemikalieblandinger på markedet, derfor selvom vi forsøger, så kan vores databaser naturligvis ikke omfatte alle kemikalier.

Ligeledes er det vigtigt at forstå, at hver enkelt produkttype i de respektive guides normalt kun er testet mod en mindre del af disse mange stoffer, og/eller måske blot mod bestanddele, som indgår i et blandings produkt (altså kemikalieblanding). Når man skal finde frem til det bedst mulige produkt, er det derfor vigtigt at overveje: 


- Hvilke kemikalier skal produktet beskytte imod?

- Hvor lang tid skal produktet minimum anvendes?

- Hvilke krav stilles til produktets holdbarhed, slidstyrke, kvalitet og fleksibilitet?


Fordi der ikke findes produkter der kan tage alle kemikalier på én gang må man gå på kompromis med egenskaber for at få et produkt der er modstandsdygtigt. Dette er oftest situationen med handsker. 


Eksempelvis: For at opfylde de krav om beskyttelse imod mekaniske påvirkninger der også stilles til en kemikaliehandske (slidstyrke, skærefasthed, rivestyrke, stikfasthed), er man ofte henvist til at foretage et kompromis med en handske, som giver kortere kemikaliebeskyttelsestid (en kemikaliehandske med lavere gennembrudstid). Omvendt skal man så skifte en handske oftere end gennemtrængningstiden angiver.


Bemærk: Kemikaliegennemtrængning kan IKKE testes ved at fylde handsken med det pågældende kemikalie for at kontrollere, om denne ”holder tæt”! De fleste handsker er nemlig ikke diffusionstætte, det vil sige, at man ikke kan se de giftige eller sundhedsskadelige molekyler, som langsomt eller hurtigt gennemtrænger handsken og derefter optages i huden, selvom der ikke er noget at se på handsken.


Vejledning

Vores kemikalieguides angiver vejledende gennembrudstider i minutter (hvis ikke andet angivet) for en række kemikalier, givet ud fra enten produkttest eller materiale.

Gennembrudstiden beregnes oftest (kommer an på produktet) fra produktets første kontakt med et kemikalie, idet materiale nedbrydningen fortsættes, selvom produktet ikke anvendes.

Man bør samtidig være opmærksom på, at såfremt flere kemikalier blandes, kan disse ændre egenskaber og dermed også gennembrudstid.

Både temperaturen og koncentrationen af kemikalierne har indflydelse på gennembrudstiden.

Handsker, som har været i berøring med skadelige kemikalier, bør derfor altid betragtes som maksimalt endagshandsker.


Vigtigt: De testede handsker i oversigten er primært produceret i tykkelserne 0,4 – 0,8 mm. Derfor beregn ud fra dette, da tykkelsen af det testede handske materiale har afgørende indflydelse på gennembrudstiderne, bør man være opmærksom på, at der kan forekomme store afvigelser i resultaterne. Man bør således påregne kortere eller længere gennembrudstid alt efter handskematerialets tykkelse.

Disclaimer / Ophavsret

English: The information on this page and any attachment is confidential and may be legally protected. It is intended solely for the addressee. Access to this data by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure or actions taken as a result of the information on this page is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and delete your access to this data and any attachment. Thank you.


Dansk: Oplysningerne på denne side og enhver vedhæftet fil er fortrolige og kan være lovligt beskyttet. Det er udelukkende beregnet til modtageren. Adgang til disse data af andre er uautoriseret. Hvis du ikke er den påtænkte modtager, er enhver oplysning eller handlinger, der er taget som følge af oplysningerne på denne side, forbudt og kan være ulovlig. Hvis du ikke er den påtænkte modtager, bedes du straks underrette os og slette din adgang til disse data og eventuelle vedhæftede filer. Tak!

Demo af PPE guiden

Kom i gang med Chemical PPE guide

Forenkl dit valg af kemikaliebeskyttende PPE i dag. 

app_image_512_50x50

To install this Web App in your iPhone/iPad press pwa_icon and then Add to Home Screen.